fbpx

V Centru sportovní péče využíváme moderní metody, které propojujeme s hlubokou znalostí fungování lidského těla. Při prevenci a poúrazové rehabilitaci bereme v úvahu celkový životní styl klienta a jeho pohybové potřeby. Podle toho volíme nejvhodnější metody léčby.

Fyzioterapie  

Naši zkušení fyzioterapeuti provádí celou řadu technik. Přečtěte si, jak vám mohou pomoci a co je jejich principem.

Fyzioterapii je možné čerpat i na základě doporučení odborného lékaře. Našimi smluvními pojišťovnami jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Měkké a mobilizační techniky

Tyto techniky patří do tzv. myoskeletální medicíny, která se zabývá diagnostikou a terapií funkčních poruch hybného systému. Zajišťuje diferenciální diagnostiku všech onemocnění, u kterých jsou přítomny projevy funkční poruchy a postižení na hybném systému.

Technikami měkkých tkání ovlivňujeme kůži, podkoží, fascie (vazivové obaly svalů) i svaly samotné. Využíváme jemného tahu, tlaku nebo řasení ošetřované oblasti. Zabýváme se i cíleným ošetřením spoušťových bodů, tzv. trigger points.

Mobilizační techniky slouží k obnovení omezené kloubní pohyblivosti zpravidla pomocí opakovaných nenásilných pohybů v daném kloubu. Mobilizaci provádí fyzioterapeut, pro domácí ošetření edukujeme pacienty v tzv. automobilizačních cvicích.

SM systém

Metoda „SM systém“ neboli „Stabilizační a Mobilizační Systém“ je metoda MUDr. Richarda Smíška. Uplatňuje se zejména u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy. Principem metody je sestava cviků, která pomáhá správně aktivovat spirální svalové řetězce.

Kvůli špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobují stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány.

Terapeutickým cílem je zapojení šikmých svalů břišních, relaxace svalů podél páteře a protažení páteře směrem vzhůru. Ploténky mezi obratli tak mají dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci.

Cvičení je vhodné:

 • pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let
 • pro lidi s problémy bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít
 • pro prevenci a léčbu poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní
 • pro těhotné
 • pro vrcholové i nevrcholové sportovce jako kondiční trénink
 • pro seniory k zlepšení stabilizace chůze

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je diagnosticko-léčebná metoda zaměřená především na terapii ženské funkční sterility a gynekologických obtíží (bolestivá nebo nepravidelná menstruace). Metoda Mojžíšové se zabývá převážně svalovinou pánevního dna, no cílem cvičení je zlepšit dynamiku celé páteře a posílit svalové skupiny celého trupu. V léčbě neplodnosti lze v některých případech tuto metodu s dobrými výsledky uplatňovat i u mužů.

Druhou významnou oblastí využití této metody je terapie bolestí zad a skoliózy. Léčba zahrnuje manuální techniky, jako je uvolnění kloubních blokád a svalových spasmů, ale i sestavu aktivního cvičení. Velký důraz je kladený na uvolnění žeber a hrudníku.

Použití:

 • Při léčbě pacientů s bolestmi v oblasti zad, pánve a hrudníku
 • Při gynekologických obtížích typu funkční neplodnost, bolestivá menstruace
 • Při dysfunkci svalů pánevního dna, inkontinenci

Reflexní masáž

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou vzájemně propojeny. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém. Účinky reflexní masáže jsou změny místní (prokrvení a zvýšení teploty v místě působení) a vzdálené (vyvolány v místech, které jsou s danou oblastí spojeny nervově).

Reflexní masáž se provádí na sucho, bez použití masážních prostředků, hmaty jsou prováděny pomalu. Pořadí jednotlivých hmatů je dáno, každý hmat je zaměřen na některou ze struktur (kůže, podkožní vazivo, fascie, sval, periost). Délka jedné masáže trvá přibližně 20 až 25 minut.

Indikace:

 • funkční, degenerativní a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů
 • poúrazové stavů
 • poruchy prokrvení
 • funkční onemocnění útrobních orgánů

Sensomotorická stimulace

Sensomotorická stimulace je velmi specifický cvičební postup, kterým se dosahuje koordinace mezi svalovou aktivitou a vnímáním svého okolí všemi smyslovými orgány, zejména hmatem, zrakem a sluchem. Typicky využívaným podnětem je labilita – cvičení probíhá většinou na nestabilních plochách různého druhu (míče, balanční plošiny). Vhodně vedená terapie na nestabilní ploše vede k odstranění svalové nerovnováhy a zlepšení lokální i celkové stability těla. Postupně dochází k automatizaci získaných dovedností a ekonomizaci pohybových návyků.

Použití:

 • u funkčních poruch pohybového aparátu
 • k doléčení poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu
 • v případě vadného držení těla
 • u lehčích forem idiopatické skoliózy
 • u poruch rovnováhy
 • v případě senzorických poruch doprovázející neurologická onemocnění

Kinesiotaping

Kinesiotape byl vyvíjen od roku 1973 japonským chiropraktikem Dr. Kenzo Kasem a jeho týmem. Je to způsob léčby založený na tělu vlastních reparačních procesech. Účinnost se projevuje díky aktivaci nervové a oběhové soustavy. Vychází z poznatků, že svaly neslouží jen k pohybu těla, ale také řídí žilní oběh a lymfatický tok, tělesnou teplotu atd. Z tohoto důvodu jakékoliv selhání správné svalové funkce vyvolá nejrůznější druhy zdravotních obtíží.

Kinesiotaping věnuje velkou pozornost významu svalové funkce pro aktivaci tělu vlastních léčebných mechanismů. Dovoluje volný rozsah pohybu s cílem umožnit svalovému systému těla se samo léčit biomechanicky.

Použití pro:

 • podpou svalů
 • zkvalitnění a podpou kontrakce oslabených svalů
 • redukci únavy přetížených svalů
 • snížení možnosti zranění a křečí
 • zvýšení rozsahu pohybu a zmírnění bolesti
 • obnovení toku lymfy a krve
 • snížení tepla a zánětlivých exsudátů ve tkání
 • redukci zánětu a bolesti
 • korekci kloubních problémů
 • centraci kloubu díky normalizaci svalového tonu
 • zlepšení rozsahu pohybu a snížení bolesti

Elektroterapie

V elektroterapii jsou využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole. Rozlišujeme elektroterapii kontaktní, kdy je ošetřovaný segment součástí elektrického obvodu a elektroterapie bezkontaktní, při kterých je segment vystaven elektromagnetickému poli aplikátoru.

Obecné účinky elektroterapie:

 • analgetický
 • myorelaxační
 • myostimulační
 • antiedematózní
 • trofotropní
 • disperzní

Druhy elektroterapie provozované na našem pracovišti:

 • diadynamické proudy
 • TENS proudy
 • středofrekvenční proudy
 • nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie

Magnetoterapie

Magnetoterapie patří mezi bezkontaktní formy elektroterapie. Magnetické pole vzniká uvnitř a kolem aplikátorů na principu elektromagnetické indukce v okolí vodičů elektrického proudu. Využívá se zejména pro analgetický efekt, který je výsledkem vasodilatace, myorelaxace a podpory trofiky tkání. Používají se deskové nebo prstencové aplikátory. Aplikace v délce 20–30 minut.

Indikace:

 • degenerativní a zánětlivé onemocnění pohybové soustavy
 • funkční poruchy pohybového systému
 • podpora hojení kostí
 

Průběh péče  

Vstupní vyšetření

S každým pacientem se nejprve seznámíme při vstupním vyšetření. Zajímá nás, co vás trápí, jakou léčbu či operace máte za sebou a jaký pohyb je pro vás důležitý vzhledem k vašemu životnímu stylu a věku.

Neurac test

Poté provedeme Neurac test, který nám pomůže diagnostikovat, kde vaše svaly nefungují tak, jak by měly. Neurac test je součástí stejnojmenné norské metody, která pohlíží na tělo jako provázaný systém.

Cvičení

Úlevu od bolesti a zlepšení pohyblivosti vám přinese pravidelně cvičení. Je základem naší rehabilitační péče, protože je nejefektivnější. U nás tedy platí, že například záda nemasírujeme, ale cvičíme, a tak odstraňujeme bolest.

 • Individuální cvičení

A pak už vás čeká samotné individuální cvičení ve správném zatížení i obtížnosti. Vysvětlíme vám provedení každého cviku i jeho přínos pro vaše zotavení. Jsme trpěliví a víme, že pro mnohé z vás to budou úplně nové pohyby a dovednosti.

 • Skupinové cvičení

Jakmile cvičení dobře zvládnete samostatně, můžete se připojit do naší skupiny. Cvičení ve skupině je motivační a příjemné a vždy za naší asistence. Nemusíte se bát, že vás budou ostatní „pozorovat“: každý se věnuje svému tělu, ale přitom máme všichni společné odhodlání zmírnit své problémy

Výstupní Neurac test

Po určité době, kterou stanoví váš lékař nebo fyzioterapeut provádíme výstupní Neurac test. V případě, že došlo k odstranění nebo žádoucímu zmírnění potíží, je léčba ukončena. Pokud je potřeba pokračovat, doporučíme vám další cviky a postup a budeme se vám nadále věnovat.

 

Metoda Neurac  

V Centru sportovní medicíny používáme metodu Neurac®. Je to osvědčená technika pocházející z Norska, která ulevuje od bolesti pacientům, jež jsou po úrazech anebo mají z různých důvodů poruchy hybnosti (třeba v důsledku jednostranné zátěže či těžké fyzické námahy).

Název Neurac® vznikl ze slovního spojení NEURomuscular ACtivation. Fyzioterapeuti vzdělaní v metodě Neurac® využívají její diagnostické i léčebné možnosti.

Znamená to, že nejprve pacienta vyšetříme za pomoci tzv. Neurac® testu, který zhodnotí mimo jiné zapojení lokálních a globálních svalů.

A pak na základě bodového hodnocení Neurac testu sestavujeme individuální plán terapie s vybranými cviky a přesným dávkováním obtížnosti. Hojně se přitom využívá cvičení s vlastní vahou těla.

Po diagnostice následuje cvičení prováděné v závěsném systému Redcord®

 

 

Redcord  

Redcord® je chytrý systém lan a červených popruhů (odtud název), který pacientům pomáhá rozhýbat svaly.

Tento profesionální „závěsný aparát“, jak se systém oficiálně nazývá, je přímo navázán na metodu Neurac. Kromě samotného cvičení má důležitou roli i v diagnostice. Podle toho, jak tělo v závěsném systému Redcord cvičí, poznáme, kde je potřeba v péči pokračovat.

Zařízení se dá snadno nastavit, takže se přizpůsobí tělu každého pacienta.

Princip Redcordu spočívá v tom, že pomocí posuvného tzv. suspenčního bodu a pružných lan terapeut vhodně dávkuje zátěž při cvičení.

Redcord je bezpečný systém, který poskytuje tělu oporu (nemusíte se bát, že budete někde „viset“ jen tak), a přitom umožňuje efektivní cvičení. Pacient se na pohybu sám podílí, což je nejzdravější pro obnovení funkce pohybového aparátu.

Redcord úspěšně využíváme při fyzioterapii i při prevenci a tréninku (v rámci preventivní péče o sportovce).

 

Základní kontakty

Pobočka Campus

Centrum rehabilitační a sportovní péče

Palachovo náměstí 799/5
625 00 Brno

+420 725 069 198

PO–PÁ: 7:00–19:00

Facebook

Pobočka Rašínova

Centrum rehabilitační a sportovní péče

Rehabilitace Rašínova
Rašínova 12
602 00 Brno

+420 725 069 198
nebo +420 533 433 981

PO–PÁ: 7:00–19:00

Facebook

Pobočka Vodova

Centrum rehabilitační a sportovní péče

Městská hala Vodova
Vodova 108
612 00 Brno – Královo pole

+420 702 217 604

PO–ČT: 7:00–19:00
PÁ: 7:00–14:00

Facebook

Užitečné odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, doručování relevantních reklam, analýze návštěvnosti a pro zvýšení bezpečnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o souborech cookie a jejich nastavení najdete v našich zásadách používání souborů cookie Beru na vědomí