Fyzioterapie

V Brně působíme v oblasti fyzioterapie již více jak 10 let. Vedle uceleného konceptu rehabilitační péče se zaměřujeme na prevenci. Máme promyšlený program preventivní péče s cílem předcházet zraněním, chronické bolesti i degenerativním změnám kloubů a páteře. Náš tým tvoří zkušení lékaři a fyzioterapeuti s hlubokou znalostí nejmodernějších rehabilitačních postupů a technik.
informace

Naše techniky

Závěsný systém Redcord
Redcord® je patentované závěsné zařízení, spojnice mezi fitness, zdravotní péčí a sportovním výkonem. Při cvičení s vlastní vahou je využíván systém popruhů a pevných i elastických lan. Tyto se nastavují podle aktuálních možností a schopností pacienta. Elastická lana nadlehčují tělo a umožňují tak aktivovat oslabené svaly se současným snížením aktivity svalů přetížených. Díky lanům lze dosáhnout plného odlehčení těla a najít tak úlevovou polohu při bolestivých stavech. Nestabilní prostředí a kontrolovaná vibrace pomáhají v efektivním posílení komplexních svalových řetězců.
Léčebná metoda Neurac
Neurac neboli neuromuskulární aktivace je unikátní norská léčebná metoda založená na více než 20-ti leté zkušenosti z oblasti fyzioterapie i dalších oborů medicíny. Tento ucelený diagnosticko-terapeutický koncept využívá závěsný systém Redcord. V rámci diagnostického vstupu dochází k určení “slabého článku” pohybového aparátu a poté je sestaven terapeutický plán přímo na míru vzhledem ke schopnostem a kondici každého pacienta. Terapie poté pokračuje cvičením v závěsnému systému Redcord, cvičení probíhá s vlastní vahou těla. Díky variabilitě tohoto cvičení je zátěž vysoce individualizovaná a použitelná u všech pacientů bez rozdílu věku a kondice.
Metoda Ludmily Mojžíšové
Metoda Ludmily Mojžíšové je diagnosticko-léčebná metoda vyvinutá původně pro ovlivnění bolestivých poruch pohybového systému a dnes je indikovaná především při léčbě funkčních gynekologických obtíží. Díky ovlivnění napětí svalů pánevního dna je využívána v terapii funkční sterility u žen i mužů, gynekologických potížích typu nepravidelné či bolestivé menstruace, inkontinencích a dyspareuniích. Metoda zahrnuje manuální techniky jako je uvolnění kloubních blokád a svalových spasmů, mobilizace žeber a hrudní páteře. Cílem této metody je zvýšení hybnosti trupu a posílení svaloviny, proto je vhodná pro použití při terapii bolestí zad. Na manuální techniky navazuje sestava aktivního cvičení.
SM systém (spirální stabilizace)
Metoda „SM systém“ nebo také Spirální stabilizace je metoda MUDr. Richarda Smíška. Uplatňuje se zejména u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skolióz. Principem metody je cvičení proti mírnému odporu pružných lan, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce. Výsledkem je zapojení šikmých svalů břišních, relaxace svalů podél páteře a protažení páteře směrem vzhůru. Ploténky mezi obratli tak mají dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Cvičení je vhodné zejména pro klienty s bolestí zad, pro prevenci a léčbu poruch velkých kloubů (kloub kyčelní, kolenní a ramenní), v rámci tréninku stability při chůzi. Cvičit mohou nejen sportovci, ale i těhotné ženy a senioři. Cvičení slouží i jako kompenzace dlouhodobého sedu u školních dětí.
Viscerální terapie
Jedná se o jemnou manuální terapii, která ovlivňuje napětí u vnitřních orgánů a na jejich závěsném (fasciálním) aparátu. K tomu, aby pohyb probíhal bez bolesti, je nutné, aby struktury v těle po sobě volně “klouzaly” a nedocházelo k jejich mechanickému namáhání. Zvýšené napětí ve fasciálním aparátu se díky jeho provázanosti v lidském těle může projevit i na vzdálených místech. Negativní změny na fasciích mohou vzniknout jako následek úrazu, operace, různých zánětů tkání, nevhodných pohybových stereotypů, či stresu. Terapeuticky lze ovlivnit široké spektrum stavů, zejména souvisejících s obtížemi v oblastí břicha a pánve - metodika je vysoce vhodná pro ošetření hlubokých jizev a srůstů po nejrůznějších operacích v této oblasti. Využití ale najde i v terapii chronických bolestivých stavů, gastrointestinálních obtíží a terapii funkční sterility mužů i žen.
Senzomotorická stimulace
Metodika je založena na nácviku uvědomění si vlastního těla v prostoru díky zapojení vnímání svého okolí všemi smysly, zejména prostřednictvím hmatu a zraku. Typicky využívaným podnětem je labilita – cvičení probíhá většinou na nestabilních plochách různého druhu (míče, balanční plošiny). Vhodně vedená terapie vede k odstranění svalové nerovnováhy a zlepšuje stabilitu těla v prostoru. Postupně dochází nejen ke zrychlení reakce svalů při cvičení a sportu, ale i k optimálnímu provedení pohybu v běžných denních činnostech. Metodika je využívaná v terapii hypermobility, poúrazových stavů, funkčních poruch pohybového aparátu, u vadného držení těla a lehčích forem idiopatické skoliózy. Významná je i v rámci komplexní fyzioterapie nejrůznějších neurologických onemocnění.
Kinesiotaping
Kinesiotape je pružná bavlněná páska, používající se jako podpora léčebného působení fyzioterapeuta i pro znovuobnovení tělu vlastních autoreparačních procesů. Při její aplikaci věnujeme velkou pozornost významu svalové funkce, nedochází tedy k omezení pohybu v rámci sportovního výkonu ani při běžných činnostech. Díky propracovanému systému lepení napomáhá u širokého spektra obtíží pohybového aparátu. Ulevuje od akutních úponových bolestí, poúrazových i chronických otoků, zmírňuje napětí přetížených svalů. Zároveň lze využít při sportu pro podporu stability kloubů nebo jako prevence zranění či křečí.
BTL TR-Therapy
Jde o velmi příjemnou formu kombinace manuálního ošetření a elektroterapie, kdy prostřednictvím klouzavého pohybu elektrody dochází k přenosu vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění do těla pacienta. Cílené zvýšení teploty a prokrvení svaloviny vede k okamžité úlevě od bolesti, dochází k uvolnění stažených svalů, zmírnění otoků a k podpoře regenerace nejen po sportovním výkonu. Účinek ošetření pacient okamžitě vnímá a tento efekt přetrvává dlouho po terapii.
Super Inductive System (SIS)
Jde šetrnou, bezbolestnou a bezkontaktní elektroléčbu, kdy je k terapii využíváno magnetické pole o vysoké intenzitě. To umožňuje léčebné působení i v hluboko uložených tkáních. Využívá se především pro terapii všech druhů bolestivých stavů, ať už akutních či chronických, úrazových nebo degenerativních. Podporuje hojení zlomenin a svalovou relaxaci, ale lze využít jako příjemná forma svalové stimulace a kloubní mobilizace. Je také pomocnou rukou v plicní rehabilitaci obstrukčních chorob.
Měkké a mobilizační techniky
Měkké techniky se zabývají diagnostikou a terapií funkčních poruch měkkých tkání, mezi které řadíme svaly, svalové vazivové obaly - fascie, kůži a podkoží. Cíleně jsou také ošetřovány spoušťové body ve svalech (tzv. trigger points) a aktivní jizvy. Při manuálním ošetření využíváme jemného tahu, tlaku nebo řasení ošetřované oblasti. Mobilizační techniky slouží k obnovení omezené kloubní pohyblivosti. Pomocí opakovaných a šetrných pohybů dochází k obnově pohybu v kloubu a následné normalizaci napětí okolních svalů a lymfatického toku.
Reflexní masáž
Reflexní masáž, je odlišně od masáže klasické, prováděna bez použití masážních emulzí i olejů. Prostřednictvím pomalého provedení a pevně daných sestav hmatů působíme nejen na prokrvení svalů jako takových, ale díky ovlivnění vegetativního nervového systému můžeme vyvolat i vzdálené účinky na úrovni vnitřních orgánů. Všechny orgány a tkáně lidského těla jsou vzájemně propojeny nervovými vlákny. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat bolest na povrchu těla či ve svalech a naopak.
Elektroterapie a magnetoterapie
V elektroterapii jsou využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole. Rozlišujeme elektroterapii kontaktní, kdy je ošetřovaný segment součástí elektrického obvodu a elektroterapie bezkontaktní, při kterých je segment vystaven elektromagnetickému poli aplikátoru. Na našich pracovištích pracujeme s přístroji firmy BTL. Druhy elektroterapie, které u nás můžete absolvovat: diadynamické proudy, Träbertovy proudy, TENS, interferenční proudy, ultrazvukovou terapii a magnetoterapii.
Přístrojová lymfodrenáž
Přístrojová lymfodrenáž je účinná, moderní, šetrná terapie mízního systému. Pomáhá celkové regeneraci organismu po úrazu, operaci či přetížení, detoxikaci organismu, zlepšení buněčného metabolismu, zvýšení fyzické kondice a imunity organismu. Přístrojová lymfodrenáž využívá k léčbě otoků kompresivní návleky (kalhoty, rukáv, vesta). Při nafukování oblek zvětšuje svůj objem, čímž tlačí na svaly a tím působí na lymfatický a cévní systém. Tato metoda je bezbolestná, klient při ní cítí pouze tlak. Po několika sezení můžete zaznamenat: zmenšení otoku, zvýšenou pohyblivost v končetinách, zmizení nerovností pokožky nebo mírné snížení váhy. O vhodnosti terapie je nutné se poradit se svým lekařem.

Objednejte se on-line z pohodlí domova

Vyberte si svůj termín v rámci našeho rezervačního systému nebo nám zavolejte.
Jsme tu pro vás!
Objednat se na vyšetření
PRŮBĚH PÉČE

01
Vstupní vyšetření
S každým pacientem se nejprve seznámíme při vstupním vyšetření. Zajímá nás, co vás trápí, jakou léčbu či operace máte za sebou a jaký pohyb je pro vás důležitý vzhledem k vašemu životnímu stylu a věku.
01
02
02
Neurac test
Poté provedeme Neurac test, který nám pomůže diagnostikovat, kde vaše svaly nefungují tak, jak by měly. Neurac test je součástí stejnojmenné norské metody, která pohlíží na tělo jako provázaný systém.
03
Cvičení
Zlepšuje pohyblivost a bolest. Je základem naší rehabilitační péče, protože je nejefektivnější. U nás tedy platí, že například záda nemasírujeme, ale cvičíme, a tak odstraňujeme bolest.
03
04
04
Výstupní Neurac test
Po době, kterou stanoví váš lékař nebo fyzioterapeut provádíme výstupní Neurac test. V případě, že došlo k odstranění nebo žádoucímu zmírnění potíží, je léčba ukončena. V případě, že ne, stanovíme další postup a budeme se vám věnovat.
DOPORUČENÉ CVIČENÍ

Individuální cvičení

Po komplexní vstupní diagnostice na vás čeká samotné individuální cvičení ve správném zatížení i obtížnosti. Vysvětlíme vám provedení každého cviku i jeho přínos pro vaše zotavení. Jsme trpěliví a víme, že pro mnohé z vás to budou úplně nové pohyby a dovednosti.
1

Skupinové lekce

Jakmile cvičení dobře zvládnete samostatně, můžete se připojit do naší skupiny. Cvičení ve skupině je motivační a příjemné a vždy za naší asistence. Nemusíte se bát, že vás budou ostatní „pozorovat“: každý se věnuje svému tělu, ale přitom máme všichni společné odhodlání zmírnit své problémy.
2

Domácí cvičení

Chcete cvičit sami, ale nevíte jak, aby to přineslo nějaké výsledky? Poraďte se s našimi terapeuty, kteří vám sestaví plán cviků pro domácí cvičení přesně na míru toho, co vaše tělo potřebuje. Pravidelné diagnostiky pak jen ověří to, kam se posouváte.
2
Naše výhody

Další metody,
které provádíme

Metoda Neurac
Neurac®️ je unikátní norská léčebná metoda, založená na více než 20 leté zkušenosti z oblasti fyzioterapie, výzkumu a dalších oborů medicíny.
Kontakt

Kontaktujte nás

crosschevron-down